Tìm thấy thi thể cán bộ kiểm lâm sau nhiều ngày "mất tích"

Thi thể ông Bảo được phát hiện tại rừng keo ở gần khu vực suối có tục danh Tà Ngao.
Thi thể ông Bảo được phát hiện tại rừng keo ở gần khu vực suối có tục danh Tà Ngao.
Thi thể ông Bảo được phát hiện tại rừng keo ở gần khu vực suối có tục danh Tà Ngao.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top