Tìm thấy thi thể 3 học sinh mất tích ở Gia Lai

Địa điểm nơi 3 em bơi ra sông tắm. Ảnh: Xã Ia Rsươm cung cấp.
Địa điểm nơi 3 em bơi ra sông tắm. Ảnh: Xã Ia Rsươm cung cấp.
Địa điểm nơi 3 em bơi ra sông tắm. Ảnh: Xã Ia Rsươm cung cấp.
Lên top