Tìm thấy thi thể 2 học sinh đuối nước trên sông Lô

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 học sinh đuối nước trên sông Lô.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 học sinh đuối nước trên sông Lô.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 học sinh đuối nước trên sông Lô.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top