Tìm thấy thi thể 2 chú cháu trong vụ lật thuyền ở Lai Châu

Hai nạn nhân cuối cùng của vụ chìm thuyền được lực lượng chức năng tìm thấy là chú cháu. Ảnh: LC.
Hai nạn nhân cuối cùng của vụ chìm thuyền được lực lượng chức năng tìm thấy là chú cháu. Ảnh: LC.
Hai nạn nhân cuối cùng của vụ chìm thuyền được lực lượng chức năng tìm thấy là chú cháu. Ảnh: LC.
Lên top