Tìm thấy thi thể 2 cha con trong vụ chìm tàu ở Quảng Nam

Tìm thấy thi thể của 2 cha con ở Quảng Nam trong vụ chìm tàu. Ảnh: Thanh Chung
Tìm thấy thi thể của 2 cha con ở Quảng Nam trong vụ chìm tàu. Ảnh: Thanh Chung
Tìm thấy thi thể của 2 cha con ở Quảng Nam trong vụ chìm tàu. Ảnh: Thanh Chung
Lên top