Tìm thấy thêm một thi thể ở thủy điện Rào Trăng 3

Tìm thêm được một thi thể công nhân tại khu vực lòng sông Rào Trăng 3. Ảnh: TH.
Tìm thêm được một thi thể công nhân tại khu vực lòng sông Rào Trăng 3. Ảnh: TH.
Tìm thêm được một thi thể công nhân tại khu vực lòng sông Rào Trăng 3. Ảnh: TH.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top