Tìm thấy thêm 2 thi thể vụ sạt núi, vùi lấp 11 người ở Phước Sơn

Hình ảnh sạt lở ở Phước Lộc do người dân gửi ra
Hình ảnh sạt lở ở Phước Lộc do người dân gửi ra
Hình ảnh sạt lở ở Phước Lộc do người dân gửi ra
Lên top