Tìm thấy thêm 2 thi thể trong vụ lật thuyền tại Bắc Mê, Hà Giang

Phát hiện thêm 2 thi thể trong vụ lật thuyền tại Bắc Mê.
Phát hiện thêm 2 thi thể trong vụ lật thuyền tại Bắc Mê.
Phát hiện thêm 2 thi thể trong vụ lật thuyền tại Bắc Mê.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top