Tìm thấy nữ sinh Hải Phòng bị mất tích ở Lạng Sơn

Nữ sinh Hải Phòng được tìm thấy ở Lạng Sơn sau 5 ngày mất tích. Ảnh GĐCC
Nữ sinh Hải Phòng được tìm thấy ở Lạng Sơn sau 5 ngày mất tích. Ảnh GĐCC
Nữ sinh Hải Phòng được tìm thấy ở Lạng Sơn sau 5 ngày mất tích. Ảnh GĐCC
Lên top