Tìm thấy người thứ 3 trong nhóm nhập cảnh trái phép cùng BN1440

Công văn chỉ đạo của Tỉnh ủy Bạc Liêu ngay sau khi có thông tin người phụ nữ đi cùng với bệnh nhân 1440 về Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Công văn chỉ đạo của Tỉnh ủy Bạc Liêu ngay sau khi có thông tin người phụ nữ đi cùng với bệnh nhân 1440 về Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Công văn chỉ đạo của Tỉnh ủy Bạc Liêu ngay sau khi có thông tin người phụ nữ đi cùng với bệnh nhân 1440 về Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top