Tìm thấy hố chôn tập thể 17 chiến sĩ đặc công ở Quảng Nam

Các chiến sĩ và người thân khai quật hố chôn tập thể của các chiến sĩ đặc công. Ảnh: Đắc Thành
Các chiến sĩ và người thân khai quật hố chôn tập thể của các chiến sĩ đặc công. Ảnh: Đắc Thành
Các chiến sĩ và người thân khai quật hố chôn tập thể của các chiến sĩ đặc công. Ảnh: Đắc Thành
Lên top