Tìm thấy hài cốt liệt sĩ khả năng thuộc Sư đoàn 304

Thắt lưng được tìm thấy cùng bộ hài cốt liệt sĩ. Ảnh: HT.
Thắt lưng được tìm thấy cùng bộ hài cốt liệt sĩ. Ảnh: HT.
Thắt lưng được tìm thấy cùng bộ hài cốt liệt sĩ. Ảnh: HT.
Lên top