Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: BCHQS QB
Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: BCHQS QB
Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: BCHQS QB
Lên top