Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng chiếc bình tông có khắc tên

Di vật được tìm thấy cùng hài cột liệt sĩ có khắc dòng chữ. Ảnh: Đoàn 337.
Di vật được tìm thấy cùng hài cột liệt sĩ có khắc dòng chữ. Ảnh: Đoàn 337.
Di vật được tìm thấy cùng hài cột liệt sĩ có khắc dòng chữ. Ảnh: Đoàn 337.
Lên top