Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ kèm 1 di vật có khắc tên ở khe Sa Nghét