Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ kèm di vật có khắc tên ở Quảng Trị

Tấm nhôm có khắc tên được tìm thấy cùng 1 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: HM.
Tấm nhôm có khắc tên được tìm thấy cùng 1 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: HM.
Tấm nhôm có khắc tên được tìm thấy cùng 1 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: HM.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM