Tìm ra nguồn lây chùm, Hải Dương tận dụng thời điểm vàng để khoanh vùng dịch

Thành phố Hải Dương truy vết, khoanh vùng, cách ly những điểm dịch để phòng dịch
Thành phố Hải Dương truy vết, khoanh vùng, cách ly những điểm dịch để phòng dịch
Thành phố Hải Dương truy vết, khoanh vùng, cách ly những điểm dịch để phòng dịch
Lên top