Tìm nhân thân thi thể nam giới trôi trên biển Bình Thuận

Cơ quan chức năng Bình Thuận khám nghiệm thi thể trôi trên biển. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Cơ quan chức năng Bình Thuận khám nghiệm thi thể trôi trên biển. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Cơ quan chức năng Bình Thuận khám nghiệm thi thể trôi trên biển. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Lên top