Tìm lái xe, người tiếp xúc với ca dương tính ở TP.HCM từng lưu trú tại Hải Phòng

Hải Phòng tìm người tiếp xúc, liên quan với bệnh nhân COVID-19 TP.Hồ Chí Minh, từng lưu trú tại thành phố từ 24.4 đến 5.5. Ảnh MD
Hải Phòng tìm người tiếp xúc, liên quan với bệnh nhân COVID-19 TP.Hồ Chí Minh, từng lưu trú tại thành phố từ 24.4 đến 5.5. Ảnh MD
Hải Phòng tìm người tiếp xúc, liên quan với bệnh nhân COVID-19 TP.Hồ Chí Minh, từng lưu trú tại thành phố từ 24.4 đến 5.5. Ảnh MD
Lên top