Tìm lại mặt ruộng sau mưa lũ

Các lực lượng hỗ trợ người dân cải tạo ruộng đồng sau mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị. 
Ảnh: XD
Các lực lượng hỗ trợ người dân cải tạo ruộng đồng sau mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: XD
Các lực lượng hỗ trợ người dân cải tạo ruộng đồng sau mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: XD
Lên top