Tìm kiếm quy tập gần 6.000 hài cốt liệt sĩ trong gần 2 năm

Sử dụng công nghệ để xét nghiệm ADN. Ảnh: P.V
Sử dụng công nghệ để xét nghiệm ADN. Ảnh: P.V
Sử dụng công nghệ để xét nghiệm ADN. Ảnh: P.V
Lên top