Tìm kiếm một người phụ nữ bị lọt mương, nước cuốn trôi mất tích

Hiện trường vụ việc, người dân tìm kiếm người phụ nữ mất tích. Ảnh: Hữu Thắng
Hiện trường vụ việc, người dân tìm kiếm người phụ nữ mất tích. Ảnh: Hữu Thắng
Hiện trường vụ việc, người dân tìm kiếm người phụ nữ mất tích. Ảnh: Hữu Thắng
Lên top