Tìm kiếm 2 công nhân trạm hải đăng Hòn Hải bị sóng đánh mất tích

Trạm hải đăng Hòn Hải. Ảnh: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
Trạm hải đăng Hòn Hải. Ảnh: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
Trạm hải đăng Hòn Hải. Ảnh: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
Lên top