Tìm hướng thúc đẩy đầu tư xã hội hóa để phát triển đường cao tốc

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn nối Tam Điệp (Ninh Bình) và Hà Trung (Thanh Hoá). Ảnh: Đặng Tiến
Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn nối Tam Điệp (Ninh Bình) và Hà Trung (Thanh Hoá). Ảnh: Đặng Tiến
Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn nối Tam Điệp (Ninh Bình) và Hà Trung (Thanh Hoá). Ảnh: Đặng Tiến
Lên top