Tìm giải pháp khẩn cấp vừa có tính bền vững để ứng phó thiên tai

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu khai mạc Hội nghị ứng phó thiên tai khu vực Bắc Trung bộ. Ảnh: QĐ
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu khai mạc Hội nghị ứng phó thiên tai khu vực Bắc Trung bộ. Ảnh: QĐ
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu khai mạc Hội nghị ứng phó thiên tai khu vực Bắc Trung bộ. Ảnh: QĐ
Lên top