Tìm giải pháp bảo vệ an toàn cho nhân viên y tế tuyến đầu

Cán bộ y tế chống dịch mặc bộ đồ bảo hộ phải làm việc với cường độ cao trong khi trời nắng nóng. Nguồn: Bộ Y tế
Cán bộ y tế chống dịch mặc bộ đồ bảo hộ phải làm việc với cường độ cao trong khi trời nắng nóng. Nguồn: Bộ Y tế
Cán bộ y tế chống dịch mặc bộ đồ bảo hộ phải làm việc với cường độ cao trong khi trời nắng nóng. Nguồn: Bộ Y tế
Lên top