Tiểu thương quận 1: "Ông Đoàn Ngọc Hải rút quân, chúng tôi lại tiếp tục"

Ông Đoàn Ngọc Hải lại tiếp tục xuống đường chấn chỉnh vỉa hè, nhưng với nhiều tiểu thương thì hành động này với họ là "nước đổ lá khoai".
Ông Đoàn Ngọc Hải lại tiếp tục xuống đường chấn chỉnh vỉa hè, nhưng với nhiều tiểu thương thì hành động này với họ là "nước đổ lá khoai".
Ông Đoàn Ngọc Hải lại tiếp tục xuống đường chấn chỉnh vỉa hè, nhưng với nhiều tiểu thương thì hành động này với họ là "nước đổ lá khoai".

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top