Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Tiểu thương quận 1: "Ông Đoàn Ngọc Hải rút quân, chúng tôi lại tiếp tục"

Ông Đoàn Ngọc Hải lại tiếp tục xuống đường chấn chỉnh vỉa hè, nhưng với nhiều tiểu thương thì hành động này với họ là "nước đổ lá khoai".
Ông Đoàn Ngọc Hải lại tiếp tục xuống đường chấn chỉnh vỉa hè, nhưng với nhiều tiểu thương thì hành động này với họ là "nước đổ lá khoai".
Ông Đoàn Ngọc Hải lại tiếp tục xuống đường chấn chỉnh vỉa hè, nhưng với nhiều tiểu thương thì hành động này với họ là "nước đổ lá khoai".
Lên top