Tiểu thương, ngư dân bức xúc vì mức phí bến cá mới quá cao

Xe tải chờ lấy hải sản của ngư dân đi đánh bắt về tại bến cá Cao Xanh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Xe tải chờ lấy hải sản của ngư dân đi đánh bắt về tại bến cá Cao Xanh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Xe tải chờ lấy hải sản của ngư dân đi đánh bắt về tại bến cá Cao Xanh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top