Tiểu thương chợ Núi Đèo kể về người cầm đầu gà đi xin tiền các quầy hàng

Tiểu thương chợ Núi Đèo đều cho rằng hình ảnh này rất giống với người mặt đen xin ăn mà họ đã gặp cách đây khoảng 5 ngày trước.
Tiểu thương chợ Núi Đèo đều cho rằng hình ảnh này rất giống với người mặt đen xin ăn mà họ đã gặp cách đây khoảng 5 ngày trước.
Tiểu thương chợ Núi Đèo đều cho rằng hình ảnh này rất giống với người mặt đen xin ăn mà họ đã gặp cách đây khoảng 5 ngày trước.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top