Tiểu phẫu “của quý”, “chém đẹp” quý ông... 33,2 triệu đồng