Tiêu hủy lô lợn nhập khẩu trị giá hơn 6,2 tỉ đồng bị dịch tả lợn Châu Phi

Tiêu hủy lô lợn nhập khẩu trị giá hơn 6,2 tỉ đồng bị dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: CL.
Tiêu hủy lô lợn nhập khẩu trị giá hơn 6,2 tỉ đồng bị dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: CL.
Tiêu hủy lô lợn nhập khẩu trị giá hơn 6,2 tỉ đồng bị dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: CL.
Lên top