Tiêu hủy gần 73 tấn hải sản tồn kho sau sự cố môi trường biển

Gần 73 tấn hải sản tồn kho sau sự cố môi trường biển đã được tiêu hủy. Ảnh: Lê Phi Long
Gần 73 tấn hải sản tồn kho sau sự cố môi trường biển đã được tiêu hủy. Ảnh: Lê Phi Long