Tiêu hủy gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần

Số heo bị tiêm thuốc an thần bị đề nghị tiêu hủy.  Ảnh: C49B cung cấp
Số heo bị tiêm thuốc an thần bị đề nghị tiêu hủy. Ảnh: C49B cung cấp
Số heo bị tiêm thuốc an thần bị đề nghị tiêu hủy. Ảnh: C49B cung cấp

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top