Tiêu chuẩn mức tiền ăn hằng ngày của ngựa nghiệp vụ từ tháng 11.2020

Tiêu chuẩn mức tiền ăn thường xuyên cho ngựa nghiệp vụ từ tháng 11.2020 đến 45.000 đồng/con/ngày. Ảnh: Sơn Tùng
Tiêu chuẩn mức tiền ăn thường xuyên cho ngựa nghiệp vụ từ tháng 11.2020 đến 45.000 đồng/con/ngày. Ảnh: Sơn Tùng
Tiêu chuẩn mức tiền ăn thường xuyên cho ngựa nghiệp vụ từ tháng 11.2020 đến 45.000 đồng/con/ngày. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top