Tiết lộ danh tính kẻ diện "áo trắng, quần tây" lấy trộm tiền công đức nhà chùa ở Vĩnh Phúc