Tiết lộ của người chụp bức ảnh đối tượng ăn xin mặc đồ đen ở Vĩnh Phúc

Hình ảnh người ăn xin mặc đồ đen tại Vĩnh Phúc. Ảnh BT.
Hình ảnh người ăn xin mặc đồ đen tại Vĩnh Phúc. Ảnh BT.
Hình ảnh người ăn xin mặc đồ đen tại Vĩnh Phúc. Ảnh BT.
Lên top