Tiết lộ của người chứng kiến tận mắt phóng viên Đinh Hữu Dư trôi theo dòng nước xiết