Tiếp vụ chủ đầu tư dừng dự án trăm tỉ rồi lại trúng đấu giá: Ngang nhiên thi công trước khi có quyết định của Thủ tướng

Thi công trước khi có quyết định giao đất nên chỉ 2 tháng sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính đồng ý chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC đã hoàn thành 80% khối lượng vào tháng 4.2019. Ảnh: TTPY
Thi công trước khi có quyết định giao đất nên chỉ 2 tháng sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính đồng ý chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC đã hoàn thành 80% khối lượng vào tháng 4.2019. Ảnh: TTPY
Thi công trước khi có quyết định giao đất nên chỉ 2 tháng sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính đồng ý chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC đã hoàn thành 80% khối lượng vào tháng 4.2019. Ảnh: TTPY
Lên top