Tiếp tục xuất hiện ca ngộ độc Pate Minh Chay

Bác sĩ Trung tâm Chống độc thăm khám cho bệnh nhân ngộ độc botulinum đang điều trị tại Trung tâm. Ảnh: Mai Thanh.
Bác sĩ Trung tâm Chống độc thăm khám cho bệnh nhân ngộ độc botulinum đang điều trị tại Trung tâm. Ảnh: Mai Thanh.
Bác sĩ Trung tâm Chống độc thăm khám cho bệnh nhân ngộ độc botulinum đang điều trị tại Trung tâm. Ảnh: Mai Thanh.
Lên top