Tiếp tục xảy ra trận động đất "nối đuôi" trận động đất sáng nay

Bản đồ tâm chấn trận động đất tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu.
Bản đồ tâm chấn trận động đất tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu.
Bản đồ tâm chấn trận động đất tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu.
Lên top