Tiếp tục tìm kiếm 12 người mất tích sau cơn lũ ở huyện Quan Sơn

Mưa lũ khiến bản Na Xá (Na Mèo) bị cô lập.
Mưa lũ khiến bản Na Xá (Na Mèo) bị cô lập.
Mưa lũ khiến bản Na Xá (Na Mèo) bị cô lập.
Lên top