Tiếp tục thu gom thêm dầu loang trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

Dầu loang dạt vào bờ biển Quảng Bình. Ảnh: CTV
Dầu loang dạt vào bờ biển Quảng Bình. Ảnh: CTV
Dầu loang dạt vào bờ biển Quảng Bình. Ảnh: CTV
Lên top