Tiếp tục thông tuyến để tìm kiếm 16 công nhân thủy điện Rào Trăng 3

Hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Hoàng Quân
Hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Hoàng Quân
Hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Hoàng Quân
Lên top