Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch

Cán bộ bưu điện TP.Hà Nội thực hiện chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ bưu điện TP.Hà Nội thực hiện chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ bưu điện TP.Hà Nội thực hiện chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: Hà Anh
Lên top