Tiếp tục sửa chữa vệt hằn lún trên mặt cầu Thanh Trì

Thi công sửa chữa vệt hằn lún trên mặt cầu Thanh Trì.
Thi công sửa chữa vệt hằn lún trên mặt cầu Thanh Trì.
Thi công sửa chữa vệt hằn lún trên mặt cầu Thanh Trì.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top