Tiếp tục phong toả cứng, Đà Nẵng cho shipper công nghệ hoạt động trở lại

Đà Nẵng cho phép shipper công nghệ hoạt động trở lại. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng cho phép shipper công nghệ hoạt động trở lại. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng cho phép shipper công nghệ hoạt động trở lại. Ảnh: Thanh Chung
Lên top