Tiếp tục nghiên cứu về bãi cọc cổ ở Thủy Nguyên, Hải Phòng

Các đại biểu dự Hội nghị thông báo Khảo cổ học toàn quốc lần thứ 55  tham quan khu di tịch bãi cọc được tìm thấy tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ảnh: M.H
Các đại biểu dự Hội nghị thông báo Khảo cổ học toàn quốc lần thứ 55 tham quan khu di tịch bãi cọc được tìm thấy tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ảnh: M.H
Các đại biểu dự Hội nghị thông báo Khảo cổ học toàn quốc lần thứ 55 tham quan khu di tịch bãi cọc được tìm thấy tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ảnh: M.H
Lên top