Tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp xuyên biên giới để xử lý thông tin sai sự thật

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM