22 ngày không lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng:

Tiếp tục kiểm soát chặt nguồn nhập cảnh

Việt Nam tổ chức đưa công dân ở nước ngoài về nước (ảnh chụp tại Sân bay Dubai). Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Việt Nam tổ chức đưa công dân ở nước ngoài về nước (ảnh chụp tại Sân bay Dubai). Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Việt Nam tổ chức đưa công dân ở nước ngoài về nước (ảnh chụp tại Sân bay Dubai). Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top