Tiếp tục hỗ trợ người nghèo sau dịch COVID-19 ở Đà Nẵng

Prudential triển khai chương trình “ATM Gạo – Trao gửi yêu thương”, hỗ trợ phát gạo miễn phí cho người dân Đà Nẵng sau dịch COVID-19. Ảnh: P.L
Prudential triển khai chương trình “ATM Gạo – Trao gửi yêu thương”, hỗ trợ phát gạo miễn phí cho người dân Đà Nẵng sau dịch COVID-19. Ảnh: P.L
Prudential triển khai chương trình “ATM Gạo – Trao gửi yêu thương”, hỗ trợ phát gạo miễn phí cho người dân Đà Nẵng sau dịch COVID-19. Ảnh: P.L
Lên top